Sätt stopp för massdöden på Medelhavet

Sätt stopp för massdöden på Medelhavet

20 april, 2015 18:57

Gemensamt uttalande från S-studenter, Socialdemokrater för tro och solidaritet och Migrationspolitiska S-föreningen: Vi kräver en ny inriktning för europeisk migrationspolitik och att Sverige och EU kan säkerställa att asylrätten upprätthålls genom säkra och lagliga vägar till Europa.

Närmare 1 000 människoliv drunknade i söndags på Medelhavet. Det gör att vi bara den senaste veckan förlorat omkring 1 500 flyktingar som desperat gjort den svåra resan från Nordafrika mot Europas kust. Söndagens tragedi innebar troligen den dödligaste flyktingkatastrofen i modern tid.

De upprepade katastroferna sker mitt framför våra ögon. Detta måste få ett slut, och det är Sveriges ansvar att, tillsammans med övriga EU-länder, omedelbart sätta stopp för massdöden på Medelhavet.

EU-kommissionen sammanträder i maj för att diskutera unionens nya migrationsstrategi. Vi menar dock att åtgärder måste vidtas omedelbart om inte fler människoliv ska offras. Italien har tidigare bett andra medlemsländer om stöd för att upprätthålla en omfattande närvaro i Medelhavet. Istället skalades insatserna ner. Resultatet ser vi nu.

Men en utökad närvaro räcker inte. Vad som i grund och botten krävs är en ny inriktning för europeisk migrationspolitik.

Det heter att alla som verkligen behöver asyl ska kunna få det. Men för många är Europas portar stängda. Att komma in för att söka rättmätig asyl är i princip omöjligt. Återstår gör att sätta sig i osäkra, överfulla båtar över havet.

Problemet är givetvis att människor tvingas fly. Men också att Europa stänger ute alla möjligheter att lagligt fly hit. Ju mer vi låser porten till Europa, desto farligare vägar tvingar vi ut människor på. EU:s gränsövervakning och visumkrav underminerar i praktiken asylrätten och riskerar att kränka sina förpliktelser enligt FN:s flyktingkonvention.

På utrikesministermötet idag finns en möjlighet för Margot Wallström att lyfta behovet av säkra och lagliga vägar för flyktingar; utan ett säkert sätt att söka asyl kommer den desperata flykten över Medelhavet att fortsätta. Vi kräver att en statlig utredning nu tillsätts med uppdraget att föreslå hur Sverige och EU kan säkerställa att asylrätten upprätthålls genom säkra och lagliga vägar till Europa.

Att EU-kommissionens vicepresident Federica Mogherini nu kallar på samtliga medlemsländer att bevisa att de står upp för unionens fundamentala värderingar är bra. Som EU-medborgare, men kanske främst som världsmedborgare, förväntar vi oss att ord omsätts i handling.

Annars är risken stor att våra gemensamma värderingar hamnar på havets botten tillsammans med både människoliv och Europas kollektiva samvete.

 

S-studenter

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Migrationspolitiska S-föreningen

Upp