Seminarium i riksdagen: Så tar vi skolan och utbildningssystemet ur krisen

Seminarium i riksdagen: Så tar vi skolan och utbildningssystemet ur krisen

13 oktober, 2014 18:55

Den 15 oktober släpps antologin ”Skolan ur krisen” där nio skol- och utbildningsforskare ger en sammanvävd bild av de reformförslag som behövs för att lösa den nuvarande skolkrisen.

I samband med detta inbjuder vi till en plattform för möte mellan forskning, politik, yrkesverksamma och engagerade inom området, för att tillsammans diskutera lösningar och tillvägagångssätt. Detta sker genom ett seminarium i Sveriges Riksdag där forskare och medförfattare från antologin deltar och diskuterar innehållet. I dessa samtal medverkar även politiker och sakkunniga från riksdagen.

Bakgrunden till seminariet är vårens konferens ”Skolan ur krisen – Om kvalitet, likvärdighet och styrning i utbildningssystemet” där vi tillsammans med forskare, politiskt sakkunniga och aktiva inom utbildningsområdet undersökte hur allvarlig situationen och konsekvenserna verkligen har blivit i. Seminariet den 15 oktober är tänkt som ett steg vidare och undersöka hur vi kan omvandla slutsatserna från konferensen till konkreta reformförslag. Seminariet direktsänds i SVT Forum. Vi återkommer med länk och mer info.

Tid & Dag: 15 oktober klockan 09:30 – 11:30

Plats: Andrakammarsalen i Riksdagen. Entré Riksplan, Norrbro

Arrangörer: Tankesmedjan Tiden, Arbetarrörelsens forskarnätverk, Runö Folkhögskola och S-studenter

________________________________
 
Program
Frukostmacka och kaffe från klocka 09.
 
09:30 Inledning – Ann-Marie Lindgren
 
Panelsamtal 1: 09:45 – 10:30
Moderator: Björn von Sydow
Göran Bostedt och Linda Eriksson skriver i vår antologi om elevdemokrati och medinflytande.
Inga Wernersson skriver om flickor och pojkars skolresultat ur ett genusperspektiv
 
Panelsamtal 2: 10:45 – 11:30
Moderator: Kristina Persdotter
Andreas Fejes och Henrik Nordvall som i forskarantologin skriver om folkbildning och vuxenutbildning
Magnus Oskarsson skriver om Pisa-undersökningarna och vad de sjunkande resultaten egentligen innebär

Upp