Ska de som studerar tvingas bo i tältläger?

Ska de som studerar tvingas bo i tältläger?

14 augusti, 2017 14:12

DEBATT. Det är dags. Introduktion- och orienteringsveckan har startat och många börjar nu plugga på universitet och högskolan. Återigen överraskas vi, som en blixt från klar himmel, av det konstanta behovet av studentbostäder. Plötsligt inser de ansvariga att antalet studentbostäder inte matchar antalet antagna studenter.

Därför kommer många att starta sin studietid med att bo i tält eller hos vänner. Många kommer också att bli tvungna att köpa bostad i brist på annat och andra kommer att få betala dyrt och vända sig till otrygga andrahandslägenheter och olagliga tredjehandskontrakt.

En av de viktigaste förutsättningarna för ett jämlikt samhälle är en jämlik utbildning. Regeringen har därför satsat stort på att bygga ut högskolan men för att alla ska ha en reell möjlighet att studera krävs bostäder för studenter. Tak över huvudet är en
förutsättning för högre studier och vi vill se ett ansvarstagande värt namnet.

Studentbostäder är den enda bostadstyp som är särskilt anpassad efter såväl studenternas som lärosätenas behov. Genom särskilda regler för exempelvis utformning och uthyrning är studentbostaden en unik del av den svenska bostadsmarknaden. Det sätter studenten främst och samtidigt tillhandahåller det som krävs för att lärosätena ska kunna ta emot studenter vid terminsstart.

Men studenter är inte en homogen grupp och därför är också andra typer av bostäder viktiga. På de orter där bristen på studentbostäder är stor råder det ofta brist även på vanliga hyresrätter, vilket gör situationen på dessa orter extra alarmerande. I Stockholm, Malmö, Lund eller Göteborg är det omöjligt att få en studentbostad såtillvida du inte har stått i kön i 2-5,5 år.

Att få en vanlig hyreslägenhet kräver ofta betydligt längre kötid än så. Det här motsvarar nästan hela studietiden och att flytta runt hos vänner fungerar knappast för någon under så lång tid, i synnerhet inte för de som studerar och har barn.

Vi vill, inför budgeten som presenteras varje höst, påminna om det akuta behovet av tak över huvudet som uppstår vid varje terminsstart. För även om regeringen har underlättat byggandet av studentbostäder tvingas fortfarande studenter att starta höstterminen med provisoriska boenden varje år. Regeringen har bland annat sänkt bullerkraven för studentbostäder vilket vi ser som en tillfällig lösning.

Vi behöver en långsiktig bostadspolitik där studenter inte behöver välja mellan hög ljudnivå eller flera års kötid. En annan oroväckande utveckling för studenter är hyressättningen för nyproduktion. För visst ökar bostadsbyggandet men när priset för en nyproducerad lägenhet i Stockholm ligger på över 6 000 kronor i månaden är det få som har råd att tacka ja till utbildning.

Vi ser studier som heltid och anser att en rimlig hyra ska ligga på en tredjedel av studiemedlet för att fler ska ha råd att leva ett drägligt liv. Även om nationella förändringar skapar möjligheten för ökad produktion av bostadsbyggande behövs också lokala faktorer för att tillgodose så att studenter får tak över huvudet.

Vi vill därför uppmana alla kommunpolitiker att ta sitt ansvar för de studenter som vill studera i deras kommun. Studentbostadssituationen är bäst där kommun, studenter och lärosäte samarbetar och utformar en gemensam och långsiktig plan för studenternas boende.

Det ska inte vara kontakter eller plånbok som avgör om du ska studera vidare. Regeringen måste se studentbostäder som en viktig del i utbildningspolitiken. Särskilt med tanke på att tillgången på studentbostäder är en viktig del i kampen mot social snedrekrytering.

Nasra Ali
Isabella Hagnell
Charlotta Tjärdahl
Jacob Adamowicz

Upp