Socialdemokratiska studentförbundet: ”C borde skämmas”

Socialdemokratiska studentförbundet: ”C borde skämmas”

29 augusti, 2018 10:23

Sommarens skogsbränder och utbredda torka har påmint oss om varför klimatarbetet är ett av vår tids viktigaste åtaganden. Klimatfrågan är mer närvarande än någonsin, när den tidigare känts abstrakt och långt borta.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans fört en expansiv miljö- och klimatpolitik som satt Sverige i rätt riktning. Men den riktningen riskerar att vända. Den 9e september väljer vi mellan en regering som sätter klimatet först och en allians med stöd av SD som hellre satsar pengar på att sänka skatten för de som redan har.

Under mandatperioden har många verkningsfulla klimatsatsningar gjorts. Ett långsiktigt arbete har påbörjats med inrättandet av ett klimatpolitiskt råd som ska verka för Sveriges klimatmål.

På kort sikt har regeringen infört ett system för att premiera klimatsmarta bilar, infört en flygskatt för att minska flygets klimatpåverkan men främst mer än fördubblat Sveriges miljöbudget för att stärka klimatarbetet och skynda på omställningen till en grön ekonomi. Om vi menar allvar med att bekämpa klimathotet måste vi våga satsa.

Partiernas engagemang och tillvägagångssätt i klimatfrågan skiljer sig markant. Socialdemokraterna vill se strukturomvandling där hela samhället tillsammans möter klimatförändringarna. Alliansen fokuserar på individuella lösningar där enskilda personer ska göra det “rätta” valet.

Samtidigt flörtar moderaterna med Sverigedemokraterna och Centerpartiet har öppnat för att stötta en moderatledd regering även om de skulle vara mindre än de rödgröna, vilket kräver ett aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Alliansens miljöpolitik är bristfällig men SD saknar helt en övertygelse om att klimatpolitiken är viktig, de har bland annat röstat nej till Parisavtalet och har högt uppsatta klimatförnekande företrädare.

Centerpartiet, som gillar att profilera sig som alliansens ”gröna alternativ”, föreslår stora nedskärningar i miljöbudgeten. De pratar ofta om deras satsningar på grön teknik och arbete för att rädda östersjön, men detta är småsummor i relation till hur mycket de vill skära ned. Redan i år vill Centerpartiet minska miljöbudgeten med 25 procent och fortsätta att skära den med miljardbelopp framöver.

Föga förvånande så delas denna ambition av resten av Alliansen och SD, skillnaden är att Centerpartiet har en unikt hög svansföring i frågan. Det är helt enkelt omöjligt att sänka skatten så mycket som Centerpartiet vill utan spara in någon annanstans. Ifall man prioritera höginkomsttagare framför klimatet bör man inte kalla sig själva ett grönt parti. För de som på allvar vill bekämpa klimatförändringarna finns bara ett alternativ, och det är inte alliansen.

Ett alliansstyre med stöd av SD kommer vara förödande för klimatpolitiken. Regeringens miljö- och klimatpolitik gör skillnad på riktigt för att den bygger på insikten om att klimatkatastrofen inte kan lösas på egen hand utan kräver gemensamma lösningar. 

Även om det är hedervärt att köpa klimatmärkt och ta cykeln till jobbet så kommer den verkliga förändringen först när samhället och ekonomin i stort börjar ställa om, och den omställningen har vi nu påbörjat.

Vi har inte råd att gå miste om fyra år. Risken vi står inför är större än att ingenting görs, risken är att stora delar av klimatarbetet rullas tillbaka.

Klimatfrågan är en ödesfråga. Med klimatet, som med alla politiska områden, handlar det om att våga prioritera. Vi socialdemokrater prioriterar klimatet framför skattesänkningar för vi vet att det behövs en hållbar samtid för att nå en gemensam framtid.

Det går inte att ge upp klimatarbetet och tro att klimatet kommer att lösa sig själv. Den enda garanten för en fortsatt stark miljöpolitik är en rödgrön regering.

Nasra Ali,
förbundsordförande, Socialdemokratiska studentförbundet

John Linde,
styrelseledamot med ansvar för klimat och miljö, Socialdemokratiska studentförbundet

Länk till artikeln: https://nyheter24.se/debatt/913338-socialdemokratiska-stundetforbundet-c-borde-skammas

Upp