Socialdemokratiska studentförbundet fyller 25 år!

Socialdemokratiska studentförbundet fyller 25 år!

9 september, 2015 14:03

Under tiden 1931-70 hade Socialdemokratiska studentförbundet en växlande historia. Förbundets första storhetstid var 1950- och 1960-talen. Flera tusen medlemmar bedrev en omfattande verksamhet både lokalt och centralt. Därefter splittrades förbundet. 1990 återuppstod S-studenter igen och det är det S-studenter idag firar.

– S-studenter har genom historien haft en betydande politisk roll. Vi har varit med och kämpat för många viktiga politiska reformer, så som samkönade pars rätt att adoptera, den andra vikta månaden i föräldraförsäkringen och bättre villkor för studenter. Vi är också betydelsefulla då många av våra framstående politiker och tjänstemän har sin bakgrund i studentförbundet, såsom Magdalena Andersson, Morgan Johansson och Åsa Westlund. Vi vet också att S-studenter har betytt oerhört mycket för väldigt många, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

Framtidsambitionerna för S-studenter 2.0  är stora, både politiskt och organisatoriskt. Förbundet har höga mål både beträffande att växa som organisation men också att få igenom viktiga politiska beslut, såsom individualiserad föräldraförsäkring, vinstfri välfärd och säkra och lagliga vägar till Europa.

– Vi befinner oss i ett politiskt läge som är utmanande men som också innebär stora möjligheter för S-studenter. Förbundet spelar en alltmer viktig roll både inom arbetarrörelsen men också i samhället i stort.  Att sitta vid regeringsmakten ger oss stora möjligheter att påverka politiken. Men S-studenter behöver därtill ta ett stort ansvar för den idépolitiska utvecklingen och progressiviteten. Vi märker också av en stor medlemsökning just nu, det är många som vill bli medlemmar hos oss. Det är oerhört glädjande, säger Elin Ylvasdotter.

Upp