Socialdemokratiska studentförbundets säger nej till North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Socialdemokratiska studentförbundets säger nej till North Atlantic Treaty Organization (NATO)

14 maj, 2022 12:10

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en oförsvarlig, olaglig och oprovocerad invasion av Ukraina. Rysslands anfallskrig mot ett fredligt grannland i vårt närområde har gravt destabiliserat den europeiska säkerhetsordningen och därigenom föranlett särskilda säkerhetspolitiska överväganden i Sverige. Vårt moderparti, Socialdemokraterna, har genom partisekreterare Tobias Baudin uppmanat till säkerhetspolitisk dialog mot bakgrund av det nya läget. Den springande punkten har varit fråga om ett eventuellt svenskt medlemskap i militäralliansen NATO.

S-studenter har genomfört en intern säkerhetspolitisk dialog som nu är avslutad. Studentklubbar från Luleå i norr till Malmö i söder har uppmanats diskutera det nya säkerhetspolitiska läget. Förbundsstyrelsen har haft säkerhetspolitiska överläggningar på Bommersvik, dialog med Finlands socialdemokratiska studentförbund (SONK) och idag, den 14 maj, sammankallades förbundsstyrelsen till ett extrainsatt möte för att fatta beslut om S-studenters hållning i fråga om NATO. 

Beslut: S-studenter är för fortsatt militär alliansfrihet 

S-studenter är fortsatt för militär alliansfrihet och därmed emot ett svenskt medlemskap i NATO. S-studenter ställer sig frågande till om Sverige med trovärdighet kan arbeta för global kärnvapennedrustning som medlem i en militärallians med kärnvapen som hörnsten. S-studenter vill att Sverige inte bidrar till militär upprustning. Sveriges röst i världen ska fortsatt vara stark och mänskliga rättigheter ska vara av högsta prioritet i den förda utrikes- och försvarspolitiken.

Vid det att partistyrelsen den 15 maj fattar beslut som möjliggör svenskt NATO-medlemskap kräver S-studenter följande. 

 1. Norden ska vara en kärnvapenfri zon.
  Ett NATO-medlemskap innebär också ett medlemskap i en kärnvapenallians. Socialdemokraterna ska upprätthålla sitt arbete för global kärnvapennedrustning. Inga kärnvapen ska tillåtas på svenskt territorium.
 1. Inga utländska militärbaser på svenskt territorium.
  Svenskt territorium står under svenskt självbestämmande. Ingen permanent militär närvaro från utländsk makt bör tillåtas. Etablering av utländska militärbaser på svensk mark ska starkt avvisas. 
 1. Ökade försvarsanslag ska inte påverka svensk välfärd. 
  Svensk välfärd är i behov av enorma finansiella investeringar för att upprätthålla men även utveckla kvaliteten av välfärdstjänster. I kommande budgetförslag från en S-ledd regering får inte välfärdssatsningar bortprioriteras till förmån för militär upprustning.
 1. Ökade försvarsanslag ska inte påverka svenskt bistånd.
  Ökade försvarsanslag får likaledes inte äventyra svenskt bistånd. Målet om en biståndsbudget omfattande en procent av BNP ska ligga fast. Världens fattiga kan inte betala notan för rika länders militära upprustning. Utvecklingen för demokrati och frihet får inte stå tillbaka. 
 1. Höjda forskningsanslag till freds- och utvecklingsforskning.
  Sverige ska vara ett ledande forskningsland inom fred, mänsklig rättigheter och utveckling. Därför är det viktigt att regeringen höjer anslagen till freds- och utvecklingsforskning. Diplomati och dialog behövs för att trygga den gemensamma säkerheten. Militära aktioner får inte blir normen för konfliktlösning. 

Stockholm den 14 maj 2022 

Förbundsstyrelsen genom förbundsordförande Emma Fastesson Lindgren 

Upp