Sök internationell praktik

Sök internationell praktik

20 mars, 2017 17:13

Olof Palmes Internationella Center söker tillsammans med S-studenter och ABF två praktikanter för höstterminen 2017. Större delen av praktikperioden är förlagd till Palmecentrets samarbetsorganisationer i Tuzla, Bosnien & Hercegovina.

Vi söker praktikanter med stort intresse och engagemang för internationella frågor. Erfarenhet av folkrörelsearbete är ett krav liksom goda kunskaper i svenska och engelska. Sökande med erfarenhet från och koppling till arbetarrörelsens organisationer kommer att prioriteras. Du är mellan 20-30 år och svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd.
Som praktikant hos våra samarbetsorganisationer är du med och genomför verksamhet i nära samarbete med de som arbetar och är engagerade i organisationen. Det kan till exempel handla om att bidra i förberedelser och genomförande av workshops på olika teman, hjälpa till med kommunikationsarbete, bidra till olika kartläggningar/studier och i projektplanering- och uppföljningsarbete.

Genom praktiken hoppas vi kunna ge dig ökad kunskap och insikt om internationellt utvecklingssamarbete, demokratibyggande, organisering och påverkansarbete, arbete med fackliga frågor och jämställdhet, projektplanering, strategisk styrning och uppföljning av resultat och effekter.

Praktiken finansieras av Sida, och täcker därmed kostnader för resa och uppehälle. Praktiken pågår under fem månader med tillträde från och med den 21 augusti 2017. Introduktionen består av ca tre veckor, en vecka i juni på Sidas kursgård i Härnösand och två veckor i augusti på huvudkontoret i Stockholm, hos S-Studenter/ABF och Västerås Folkhögskola. Nästföljande fyra månader tillbringas på plats hos samarbetsorganisation. Därefter följer två avslutande veckor med efterarbete och utvärdering vid huvudkontoret i Stockholm, hos S-Studenter/ABF och Västerås Folkhögskola. Efterarbetet innebär att på olika sätt informera våra medlemsorganisationer om vårt arbete i Bosnien & Hercegovina.

Personligt brev samt CV på engelska skickas till Therese Persson på therese.persson@palmecenter.se senast den 2 april 2017. För frågor rörande praktikplatserna, kontakta Therese Persson på therese.persson@palmecenter.se.

Olof Palmes Internationella Center är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Mer information om Palmecentret finns här och  www.palmecenter.se.

Upp