Sök internationell praktik i Sydafrika!

Sök internationell praktik i Sydafrika!

3 mars, 2016 11:58
S-studenter söker tillsammans med Olof Palmes Internationella Center och ABF tre praktikanter för höstterminen 2016. Större delen av praktikperioden är förlagd till Palmecentrets samarbetsorganisationer i Sydafrika, en praktikant i Johannesburg och två praktikanter i Kapstaden.

Vi söker praktikanter med stort intresse och engagemang för internationella frågor, erfarenhet av folkrörelsearbete är ett krav liksom goda kunskaper i svenska och engelska. Sökande med erfarenhet från och koppling till arbetarrörelsens organisationer kommer att prioriteras. Du är mellan 20-30 år och svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd.
Som praktikant hos våra samarbetsorganisationer är du med och genomför verksamhet i nära samarbete med de som arbetar och är engagerade i organisationen. Det kan till exempel handla om att bidra i förberedelser och genomförande av workshops på olika teman, hjälpa till med kommunikationsarbete, bidra till olika kartläggningar/studier och i projektplanering- och uppföljningsarbete.

Genom praktiken hoppas vi kunna ge dig ökad kunskap och insikt om internationellt utvecklingssamarbete, demokratibyggande, organisering och påverkansarbete, arbete med fackliga frågor och jämställdhet, projektplanering, strategisk styrning och uppföljning av resultat och effekter.

Praktiken finansieras av Sida, och täcker därmed kostnader för resa och uppehälle. Praktiken pågår under fem månader med tillträde från och med den 15 augusti 2016. De första två veckorna omfattar introduktion på huvudkontoret i Stockholm och hos S-Studenter/ABF. Nästföljande fyra månader tillbringas på plats hos samarbetsorganisationerna. Därefter följer två avslutande veckor med efterarbete och utvärdering vid huvudkontoret i Stockholm, hos S-Studenter eller hos ABF. Efterarbetet innebär att på olika sätt informera våra medlemsorganisationer om vårt arbete i Sydafrika.

Personligt brev samt CV på engelska skickas till Therese Persson på therese.persson@palmecenter.se senast den 20 mars 2016. Skriv ”Internationell praktik” i ämnesraden. För frågor rörande praktikplatserna, kontakta Therese Persson på therese.persson@palmecenter.se.

Olof Palmes Internationella Center är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Mer information om Palmecentret finns på www.palmecenter.se.

 

Upp