Sveriges beslut att inte erkänna Västsahara är ett svek

Sveriges beslut att inte erkänna Västsahara är ett svek

15 januari, 2016 18:25

Regeringen har beslutat att inte erkänna Västsahara. S-studenter är mycket besvikna och kritiska till detta beslut. Marockos 40 år långa ockupation av Västsahara strider mot internationell rätt. Ett svenskt erkännande av Västsahara skulle ha stor betydelse för vägen mot ett internationellt erkännande.

 –Självklart är vi mycket kritiska till att regeringen nu frångår den linje som tidigare drivits av Sverige i frågan. Att Sverige nu backar är en väldigt stor besvikelse. Framförallt är det ett svek mot det västsahariska folket, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

2009 fattade Socialdemokraterna ett kongressbeslut som tydligt säger att Sverige ska erkänna Västsahara. Dessutom beslöt riksdagen 2012 att Sverige snarast bör erkänna Västsahara.

– Ändå väljer regeringen denna väg vilket är oerhört sorgligt. Drygt 80 länder har erkänt Västsahara hittills, men ännu inget EU-land. Sverige skulle kunna visa vägen genom ett erkännande. Vi har ju traditionellt sett stått upp för folkrätten och för länders rätt till självbestämmande. Självklart är det en besvikelse, avslutar Elin Ylvasdotter.

 

 

Upp