Tänderna skallra, tandvård åt alla

Tänderna skallra, tandvård åt alla

15 september, 2017 10:34

Idag meddelar regeringen att man kommer lägga ett förslag i höstbudgeten om att kraftigt höja den allmänna tandvårdsförsäkringen. Bidraget fördubblas med 300 kronor till 600 kronor för gruppen 22-29 år samt gruppen över 65 år, och med 150 kronor till 300 kronor för gruppen 30-64 år.

S-studenter har länge kämpat för att tandvården ska jämställas med sjukvården. Att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget är ett steg på vägen och kommer att leda till att fler kan ta hand om sin tandhälsa. Idag är tandhälsan en klassfråga och dålig tandhälsa drabbar främst de med svag ekonomi, bland annat studenter. Men, om tandhälsan ska bli helt tillgänglig för alla krävs fler steg mot en avgiftsfri tandvård.

Upp