Tre förslag för en bättre miljö- och klimatpolitik!

Tre förslag för en bättre miljö- och klimatpolitik!

10 augusti, 2018 16:02

Nasra Ali & Mattias Vepsä (S): ”Regeringen har sen 2014 prioriterat miljö- och klimatfrågorna genom att historiskt höja budgeten och införa en ny klimatlag. Detta är bra men vi vill göra mer”

Kanske ger årets värmebölja en hint om hur klimatförändringarna kommer förändra vårt sätt att leva. Grundvattennivåerna är rekordlåga, skördarna ser ut att halveras och när betet torkat bort står många bönder inför den enda utvägen att nödslakta djuren.

Över stora delar av landet införs nu totalt eldningsförbud (läs grillningsförbud) och skogsbränderna är de värsta i modern historia. Med detta kommer en nödvändig politisk debatt – men vi får inte fastna i kortsiktiga lösningar och nu är det dags att höja omställningstakten!

Värmeböljan är global och flera forskare pekar på att detta kan vara det nya normala. Men samtidigt som landets bönder redan tidigt i somras varnade för en farlig situation fanns det dom i Torekov som vägrade att spara på vattnet. Välfyllda pooler och gröna gräsmattor var tydligen viktigare än mat på bordet. 

Vattenföretaget fick knacka dörr för att få folk att inse allvaret. Inför årets tennisvecka i Båstad (kommunen där Torekov ligger) tvingades arrangörerna för första gången någonsin köpa in mängder av ”råvatten” för att kunna vattna planerna. Torkan drabbar såväl bönder, rika som vanligt folk.

Klimat- och miljöfrågor upplevs oftast som tekniska och svåra. 2017 visade en undersökning som gjorts av Novus att majoriteten av unga mellan 19-29 år anser att klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna som politiker borde ta sig an.

Regeringen har sen 2014 prioriterat miljö- och klimatfrågorna genom att historiskt höja budgeten och införa en ny klimatlag. Vi har höjt ambitionerna i omställningsarbetet. Sverige ska gå före och bli världens första fossilfria välfärdsland. Detta är bra men vi vill göra mer.

Även om alla partier i Sveriges riksdag, förutom SD, säger sig dela samma mål är det tydligt att vi står inför ett skarpt vägval i höstens val. Verktygen och förslagen ser helt olika ut och frågan är om lösningarna ska vara gemensamma eller individuella?

Alliansens samlade klimat- och miljöpolitik innebär stora nedskärningar i budgeten och med det ambitionssänkningar. I Centerpartiets budgetalternativ föreslås nedskärningar på naturvårdsverket lika stora som vad Donald Trump drog ner på motsvarande myndighet i USA när han tog över som president.

Sverigedemokraterna avvisar helt satsningarna på klimatinvesteringar, motsätter sig införandet av en svensk klimatlag och säger nej till att införa ett klimatpolitiskt råd. Dessutom har företrädare för SD gång på gång anslutit sig till klimatskeptikerna genom att ifrågasätta klimatvetenskapen.

Alliansen och SD skjuter hellre ansvaret ifrån sig, och förordar individuella lösningar. Då blir det tjockleken på enskilda konsumentens plånbok eller beteende som avgör hur mycket hen minskar sin klimatpåverkan. Med skogsbränder runt husknuten, sinande brunnar och torrlagda åkrar känns detta allt annat än hoppingivande. 

Agera långsiktigt! Kortsiktiga lösningar där vi anpassar oss när faran är framme, ett exempel som flera debattörer lyft fram; att stödköpa svenskt kött, är inte lösningen. Årets sommartorka visar att kriserna slår mot oss alla. När vattnet sinar får de rikas pooler stå tillbaka för dricksvatten och bevattning.

Tre förslag:

  • Integrera miljö- och klimatperspektivet i all politik. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska vara utgångspunkten, gör en konsekvensanalys av varje politiskt beslut och skrota förslag som uppenbart motverkar omställningen.
  • Det offentliga måste ta ett större ansvar i omställningsarbetet. Vi vill se ett mål om en hundra procent hållbar upphandlingspolitik i offentlig sektor. Skarpare mål ökar omställningstakten.
  • Folkrörelse för omställning! FN:s globala måste göras till en bred folklig angelägenhet, avsett pengar för involvera folkbildningen, folkrörelser och det civila samhället – modell 1990-talets AGENDA21.

Den 9 september går vi till valurnorna. Dagens utmaningar kräver mer politik och gemensamma lösningar. Inte färre. Vi delar de ungas oro och står upp för en progressiv klimat- och miljöpolitik. Ett starkt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle – för alla.

Nasra Ali,
ordförande Socialdemokratiska studentförbundet 

Mattias Vepsä,
Socialdemokrat Stockholm och riksdagsledamot

Länk till artikeln: https://nyheter24.se/debatt/911892-s-tre-forslag-for-en-battre-miljo-och-klimatpolitik

Upp