Uttalande angående regeringsöverenskommelsen

Uttalande angående regeringsöverenskommelsen

17 januari, 2019 14:18

S-studenters uttalande med anledning av regeringsförhandlingarna och den överenskommelse som finns mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

S-studenter välkomnar en ny Socialdemokratisk regering som bygger på blocköverskridande överenskommelser och som stänger ute Sverigedemokraterna från politiskt inflytande. Vi ställer oss däremot kritiska till många av de högervridna och rent ut skadliga förslagen som ligger i förslaget till budgetsamarbete.

Socialdemokraterna kommer aldrig att släppa fram en regering som tar stöd av Sverigedemokraterna; ett rasistiskt och fascistiskt parti. I det komplicerade parlamentariska läget kräver detta ett blocköverskridande samarbete som fortsatt stänger ut Sverigedemokraterna, säger Nasra Ali, S-studenters förbundsordförande.

Vidare ser S-studenter mycket kritiskt på överenskommelsen med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna och på den förenklade analys att Sverigedemokraterna är vår enda politiska motståndare. Våra motståndare måste även framöver vara högerns idéer och borgerlig politik. Den här överenskommelsen innehåller för mycket politik som kommer att försämra tryggheten på arbetsmarknaden och cementera klyftorna i samhället.

Marknadshyror, lägre skatter för höginkomsttagare och försämringar av arbetsrätten kommer inte att bryta ojämlikheten, tvärtom – den kommer att öka. Vi vet också att alternativet är en blåbrun högerregering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det skulle vara ett betydligt sämre alternativ, säger Ali.

S-studenter välkomnar också Vänsterpartiet som fortsatt naturlig samarbetspartner i riksdagen och vänder oss emot Liberalernas och Centerpartiets jämförande av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet är ett demokratiskt och antirasistisk parti, det är inte Sverigedemokraterna. Att jämföra dessa två är att normalisera Sverigedemokraterna; ett rasistiskt parti som hotar vår demokrati.

Vi är kritiska till stora delar av överenskommelsen och försöket att likställa vänsterpolitik med fascism men överenskommelsen innehåller även politik med vänsterprägel. Fortsatt investeringsstöd för hyresrätter, fler studieplatser på universitet och högskola samt justering av försörjningskravet vid familjeåterförening, säger Ali.

För att det ska vara värt att ingå i den här överenskommelsen krävs att resultatet blir en handlingskraftig regering som utifrån det parlamentariska läget kan driva en politik för att minska klyftor, gå före i klimatarbetet och stärka välfärden. Vi kommer att följa den S-ledda regeringens arbete och driva på för att det också blir så.

Upp