Uttalande från förbundskongressen 2021

Uttalande från förbundskongressen 2021

17 december, 2021 15:57

Sveriges Socialdemokratiska Studentförbunds 32:a ordinarie kongress i Uppsala har avslutats. Studentförbundet har en valrörelse framför sig och S-studenter har samlats för att besluta vilken politik förbundet ska driva. När borgligheten öppet närmar sig Sverigedemokraterna behövs en progressiv motkraft. Den motkraften är det socialdemokratiska studentförbundet.

Emma Fastesson Lindgren valdes av en enhällig kongress till ny förbundsordförande. Adonay E. Kidane valdes till vice förbundsordförande. Henrik Svensson omvaldes till förbundssekreterare. Alma Hedmark, Jakob Segerlind, Alva Cedergren, Johan Ekegren, Johan Nilsson Alsterbåge, Lara Badinson, Sixten Svanberg och Elfva Barrio valdes till ny förbundsstyrelse. Kongressen har även valt en ny redaktion till Tidskriften Libertas bestående av redaktionsledamöterna Erik Solfors, Chadi Toprak, Junie Ek Alexandersson och redaktören Sofia Hvittfeldt.

Kongressen har antagit ett studentpolitiskt program, ett reformprogram och ett flertal motioner. I det studentpolitiska programmet har kongressen beslutat om att reformera studiemedlet för att ge fler studenter möjligheten att studera på universitetet och högskola. Dessutom har kongressen tagit ställning mot regeringens höjning av CSN-räntan eftersom räntan på studielån bör syfta till att finansiera studielånssystemet och inte användas för att genomföra andra politiska reformer.

I reformprogrammet har kongressen beslutat att S-studenter ska driva på för ett grönt systemskifte där det ekonomiska ramverket ska omformas, grön infrastruktur upprättas och att EU ska sätta ett mål att nå netto-noll utsläpp år 2035. Kongressen beslutade också att S-Studenter ska driva på för återinförandet av arvsskatten, fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och värnskatten.

Kongressen har även antagit motioner på en rad olika ämnen. Bland annat en extra semestervecka för vårdpersonal inom offentlig sektor, återinförd civilpliktsutbildning, en mer reglerad fiskeindustri, förbud av nyförsäljning av fossildrivna bilar, ett allmänt och generellt bostadsbidrag för studenter, en centraliserad studie- och yrkesvägledning, en fortsatt solidarisk hållning i migrationspolitiken där vi vill öka biståndet till UNHCR samt ett förstatligande av de svenska djurparkerna.

Upp