Uttalande från S-studenters extrakongress:

Uttalande från S-studenters extrakongress:

11 december, 2020 14:43

Under helgen har socialdemokraternas studentförbund, S-studenter, haft sin digitala extrakongress där motioner och förbundets reformprogram behandlats. Gemensamt för många beslut som tagits är att kongressen har tagit ställning för att flytta makten i samhället från marknaden till människan.

Kongressen beslutade att förbundet ska driva att Sverige lämnar Postnord och återupprättar ett statligt monopol för post- och paketutlämning samt på den digitala postmarknaden.

Diskussionen på kongressen var mångfacetterad och innehöll brett ideologisk perspektiv och det blev ett gott idéutbyte mellan ledamöterna. Bland annat fördes en längre ideologisk diskussion kring ekonomisk demokrati och ägandet av produktionsmedlen. Kongressen beslutade att då att anta förslaget om att utreda utökad möjlighet för arbetstagare till delägande av företag där de är verksamma. Förslaget kom från USHF. Mot förslaget debatterade SEK.

Som ett led i sitt engagemang för en grön omställning beslutade kongressen vidare att verka för att avgiftsfri kollektivtrafik på sikt införs i hela landet och inrikesflygande kraftigt begränsas. Kongressen godkände också förslag att utöka rabattering för studenter och pensionärer samt att förenkla resande över länsgränser i hela landet.

Upp