Uttalande gällande regeringes förslag om höjd ränta på CSN-lån

Uttalande gällande regeringes förslag om höjd ränta på CSN-lån

10 september, 2021 18:36

Regeringen lägger nu fram satsningar för budgetpropositionen. Ett av förslagen är finansieringen av det nya omställningsstödet. En satsning som har sitt ursprung från det avtal mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall. Det innebär att människor mitt i livet kommer att ha möjlighet att ställa om och finna arbete. Det står det Socialdemokratiska studentförbundet bakom.

För att finansiera detta för förslag har regeringen bland annat lämnat förslag på höjd ränta för CSN-lån. Idag är räntan på studielån på 0,05%. Detta vill de höja till 0,5%, det vill säja en höjning av räntan på 900%. Det står det Socialdemokratiska studentförbundet inte bakom.

Att nyexade studenter med långa utbildningar i baksätet ska betala mest för ett avtal mellan arbetsmarknadens parter ser vi som orimligt. Speciellt för de yrkena med en svagare löneutveckling. Krasst sagt har regering valt att finansiera omställningsstödet med en dold skattehöjning på akademiker.

Idag har högskolan problem med snedrekrytering. Arbetarklassens barn väljer i mindre utsträckning att studera. Lån ses ofta som något främmande och en osäker investering. Med regeringens förslag blir lånet dyrare, räntan stiger med 900%. Vi tror inte att det kan komma att ha en negativ effekt på den breddade rekryteringen av unga personer från icke vana studiehem.

Fördelningspolitiskt är förslaget inte optimalt. Att ha en akademisk utbildning är inte garanten för en hög lön, inte heller en längre utbildning. Det hade varit rimligare om omställningsstödet, en produkt mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall finansierades på ett mer lämpligt sätt. 

Sverige har under de senaste decennierna haft den högst växande ojämlikheten inom OECD. Aldrig tidigare har de funnits så många miljardärer som nu i vårt land. Det är inte mer än rimligt om de hade varit med och finansierat detta förslag genom till exempel:

– Reformera ränteavdraget 

– Återinför värnskatt 

– Justera av de orättvisa 3:12-reglerna

– Ta bort vinsterna i välfärden

– Högre kapitalskatter

– Införa arvsskatt

– Införa förmögenhetsskatt

– Höjd arbetsgivaravgift

Ingen med bostadsrätt skulle acceptera om villkoren för deras bolån plötsligt förändrades och räntan höjdes med 900%. Det gör inte vi heller. Att höja räntan av CSN-lånen för att finansiera omställningsstödet är en dålig idé, det finns bättre saker att beskatta.

Socialdemokratiska studentförbundets förbundsstyrelse

Upp