Uttalande om Tidöavtalets migrations- och rättspolitiska avsnitt

Uttalande om Tidöavtalets migrations- och rättspolitiska avsnitt

5 december, 2022 14:55

Det socialdemokratiska studentförbundet har med bestörthet följt turerna kring Tidöavtalet. Migrationspolitiken och metoderna för att bekämpa den organiserade brottsligheten som Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna presenterar är hänsynslösa, särbehandlande och genomsyras av fördomsfullhet gentemot invandrade svenskar.

S-studenter ser med särskilt allvar på:

1.         Utvisning av socialt utsatta

Av avtalet framgår att partierna kommit överens om att tillsätta en utredning om förutsättningarna att utvisa människor på grund av bristande vandel. Som exempel på detta lyfts prostitution och missbruk. Partierna vill därmed göra social utsatthet till en grund för utvisning.

2.         Berövad välfärd för personer med uppehållstillstånd

Partierna vill öka den sociala utsattheten i samhället genom att frånta individer med uppehållstillstånd deras rätt till det svenska sociala skyddsnätet. Genom att skapa krav på välfärdskvalificering för icke-medborgare ökar utsattheten och fattigdomen vilket riskerar att leda till förvärrad brottslighet.

3.         Kränkningar av asylrätten

Avtalet skapar en riktning för svensk migrationspolitik som strider mot de idealen som länge genomsyrat det svenska samhället. Först och främst riktar S-studenter kritik mot avtalets vilja att dra ned antalet kvotflyktingar från dagens 6400 till 900 per år. UNHCR:s kvotflyktingsystem är baserat på internationell solidaritet och tar hänsyn till antalet människor som i världen befinner sig i största möjliga utsatthet. Likaså uttrycker partierna en ambition att den asylsökande i högre grad ska betala för asylprocessen, vilket är en uppenbar kränkning av asylrätten.

4.         Återvandring

Partierna signalerar tydligt att personer med ursprung i andra länder inte är välkomna i Sverige. Detta görs påtagligt genom förslag som syftar till återvandring för personer med koppling till utlandet. Det är uppseendeväckande att partierna vill förslösa skattepengar genom att skapa ekonomiska incitament för personer som rotat sig i Sverige att lämna landet.

5.         Inskränkningar av rättsstatens principer

Avtalets förslag om bland annat utvisning utan rättvis juridisk prövning, dubbla straff för gängkriminella och införandet av visitationszoner utmanar rättsstatens principer. Den organiserade brottsligheten behöver bekämpas med lag och ordning, inte godtycke. Förslagen saknar vetenskapligt stöd och kommer att öka misstron gentemot landets rättsvårdande myndigheter.

Upp