Uttalande

Uttalande

27 november, 2017 15:47

S-studenter välkomnar regeringens förslag för ensamkommande

Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter) har varit kritiska mot utvisningar av unga som har hamnat i kläm. Det här är en fråga som engagerar många i och utanför S-studenter och det är oro som vi har sett hur flera unga, framförallt från Afghanistan, har hamnat i kläm på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider.

–  S-studenter har i tidigare uttalande uppmanat regeringen om att hitta lösningar som möjliggör en ny prövning för de unga som har sökt asyl innan den 24 november 2015. Vi vill att de unga som kom hit som barn 2015 ska bedömas som barn när beslut fattas. Det är därför med glädje vi nu välkomnar regeringens lösning på situation och vi hoppas att de andra riksdagspartierna tar sitt ansvar också säger Nasra Ali, ordförande för S-studenter.

S-studenter står upp för en asylrätt där det individuella skyddsbehovet ska utgöra grunden för asyl. Vi står upp från en human och rättssäker process där skyddsskäl ska styra vem som får rätt att stanna.

Kontakt:
Nasra Ali
Nasra.ali@s-studenter.se
0705165084

Upp