Uttalanden från S-studenters kongress 2017

Uttalanden från S-studenters kongress 2017

28 juni, 2017 11:35

S-studenters 28:e kongress hölls 2017 på Viskadalens folkhögskola utanför Borås. Vi har bland annat antagit ett uppdaterat reformprogram och behandlat över hundra sidor motioner.

På kongressen valdes Nasra Ali till ordförande, Johanna Mårtensson valdes om till förbundssekreterare och Isabella Hagnell till vice ordförande. Övriga förbundsstyrelsen består av Nadab Yonathan Abraha, Alicia Dickner, David Stenvall, Erivan Waysi, Frat Kandemir, John Linde, Gustav Ekström, Emelie Markianos, Fanny Hahne och Frida Gunnarsson

Slopa skolpengssystemet
Nuvarande skolpengssystem bidrar till marknadiseringen av svensk skola och motverkar både likvärdighet och resurseffektivitet. S-studenter vill se en resursfördelning till skolan som baseras på skolans och eleverna faktiska behov och kostnader, anpassad för bland annat den socioekonomiska sammansättningen bland eleverna på skolan. Sedan tidigare vill vi även reformera skolvalssystemet.

Stå upp för asylrätten
Sverige och den svenska socialdemokratin måste stå upp för en human och solidarisk flyktingpolitik, även i tider av oro. S-studenter kan aldrig acceptera en verklighet där människor försätts på flykt och familjer splittras. Nu vill vi se att regeringens temporära migrationslagstiftning rivs upp. Istället ska permanenta uppehållstillstånd vara norm och Sverige driva på för säkra och lagliga vägar in i EU.

Reformer om psykisk ohälsa
S-studenter har under året arbetat mycket med frågan om psykisk ohälsa. Det är ett ämne som ofta nedprioriteras och därför vill vi uppmärksamma det särskilt. S-studenter vill därför se satsningar på bl.a. studenthälsan. S-studenter vill också förbättra den psykiska hälsan i arbetsmiljön, till exempel genom att införa ett särskilt friskvårdsbidrag för kulturutövande samt ge arbetsmiljöverket ett tydligare uppdrag med mer resurser för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

30 timmars arbetsvecka
S-studenter vill införa sex timmars arbetsdag. Detta är en reform som behöver ske stegvis. Innan dess fulla genomförande vill S-studenter se steg mot arbetstidsförkortning genom exempelvis en extra långhelg och en extra semestervecka. Vi vill att Sveriges landsting och regioner går före i denna utvecklingen och inför 30-timmars arbetsvecka för vårdpersonal. Arbetstidsförkortning ska aldrig ses som den enda lösningen för att bryta problemen kring stress och dålig arbetsmiljö utan ska kombineras med satsningar på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Bygg ut studielön
I en föränderlig arbetsmarknad kommer flera av oss att behöva byta jobb flera gånger under våra liv. Då behöver vi ha ett studiemedelssystem som möjliggör detta. S-studenter vill därför införa studielön. På vägen dit vill vi se en successivt minskad lånedel av studielånet. Satsningar på studielön inom vissa bristyrken ska också ses som steg på vägen mot ett fullt utbyggt studielönssystem.

Fri tandvård
Tandvård, tänderna är en del av kroppen och bör därav innefattas i den allmänna sjukförsäkringen. S-studenter vill att detta ska bli en fråga som ska prioriteras och lyftas fram på den politiska dagordningen. Med dagens höga avgifter för tandvård förhindrar detta att alla får en jämlik och bra tandhälsa. Att ha ett friskt leende får aldrig vara en klassfråga

Upp