Utveckla fritidslinjen – ge oss mer semester

Utveckla fritidslinjen – ge oss mer semester

25 juni, 2018 08:55

DEBATT. I år är det 40 år sedan den lagstadgade femte semesterveckan infördes och många räknar nu ner dagarna till semester. Semestern behandlas inte sällan som en lyx och diskussionen kring den hamnar ofta i skymundan för frågor som heltid som norm, löneökningar och goda arbetsvillkor. Utan att tumma på dessa bör vi också ha ett annat perspektiv i åtanke; det om återhämtning.

Alla som kan jobba ska jobba; detta är klassisk socialdemokratisk politik. Arbete innebär både syfte, gemenskap, ekonomisk frihet och makt över våra liv. Att arbeta lägger grunden för att det generella välståndet och dess ökning och innebär också tid att vara med nära och kära.

Forskning visar att behovet av återhämtning till stor del bestäms av den belastning man är utsatt för. Utgångspunkten har historiskt sett varit att totalt 16 timmars fritid och vila ska täcka upp för 8 timmars arbetsdag. Verkligheten är dock en annan.

Digitaliseringen har möjliggjort för oss att kunna vara ständigt uppkopplade. När stämpelklockan på många håll ersatts av tuffa mål och deadlines arbetar många av oss mer än 40 timmar i veckan. Även för dem som arbetar fasta tider har pressen, till följd av global konkurrens såväl som på arbetsmarknaden ökat.

Våra arbeten kräver mer av oss dagar vi arbetar vilket också fodrar längre återhämtningstid. Den 40 timmars arbetsvecka vi förhållit oss till är därmed borta och kvar är godtyckliga arbetsmått och en semesterlängd som inte förhåller sig till de nya påfrestningar svensk arbetskraft möter.

Allt fler mår dåligt av sina arbeten och sjukskrivningarna ökar i takt med pressen. Vi ser allvarligt på denna utveckling och menar att dessa symptom kan ha förödande konsekvenser för svensk arbetsmarknad. I dag ser vi att det främst är tjänstemannayrken som haft möjlighet att förhandla sig till mer semester. Återhämtning bör emellertid inte vara något vi ska förhandla om eller en fråga om klass utan som den nödvändighet det faktiskt är för ett hållbart arbetsliv.

När den femte semesterveckan infördes var det inte minst för att jämna ut ojämlikhet. En sjätte lagstadgad semestervecka skulle vara uppskattad av många, inte minst de som har slitsamma, fysiska arbeten. En lagstadgad semestervecka kan dessutom införas stegvis, precis som man tänkte göra på nittiotalet när förslaget lades fram.

Alla som kan jobba ska jobba. En socialdemokratisk arbetslinje måste dock kompletteras med utrymme för återhämtning och förkovran. Fritidslinjen, precis som arbetslinjen måste utvecklas, och inte avvecklas.

Låt oss gå till val på att reformera semestern. Utöka rätten till återhämtning; sex veckors lagstadgad semester för ett hållbart arbetsliv och en meningsfull fritid!

Nasra Ali, förbundsordförande för S-studenter

Länk till artikel: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7lG7zV/utveckla-fritidslinjen–ge-oss-mer-semester

Upp