Vad är S vision för framtiden, Löfven?

Vad är S vision för framtiden, Löfven?

5 juli, 2017 10:24

Publicerad på Aftonbladet debatt 5 juli 2017.

Debattörerna: I dag ser väljarna ett parti utan självförtroende och svar på samtidens utmaningar

 DEBATT. Den traditionella väljarbasen har inte längre förtroende för Socialdemokraterna. Allra tydligast märks detta bland unga väljare.

I dag ser väljarna ett parti som inte har ett självförtroende och som inte levererar svaren på samtidens utmaningar.

I senaste valet i Storbritannien lyckades Jeremy Corbyn rita om väljarkåren. Han lyckades rita om den politiska kartan genom en tydlig version. Han skapade en höger-vänsterkonflikt där han omvandlade ilskan över ojämlikhet och orättvisor till handling. Han lyckades få en miljon helt nya väljare mellan 18 och 36 år att registrera sig för att rösta. Han vågade vara reformistisk och se bortom särlösningar och små justeringar i rådande system.

Vi har sett hur socialdemokratin runt om i Europa har hamnat i en djup kris. De gemensamma dragen för dessa partier är att tilliten och förtroendet har minskat och att väljarna istället går till högerextrema partier. Vårt eget parti, de svenska Socialdemokraterna, står nu inför samma utmaning.

Den senaste SCB-mätningen visar att det går åt rätt håll för Socialdemokraterna, men opinionssiffrorna visar också att SD är det näst största partiet.

Arbetarrörelsens styrka har alltid varit att ena och samla breda grupper genom en tydlig vägbeskrivning. Men sedan 2006 har stödet för Socialdemokraterna bland unga mellan 18 och 34 år minskat. Det finns skäl att vara orolig, inte minst när partiet visar ett anmärkningsvärt ointresse för denna målgrupp.

I dag ser vi en generation av ungdomar som delar samma känsla av ilska och frustration över orättvisorna i samhället men som inte känner sig hemma i partipolitiken. På grund av vår oförmåga att inkludera människor skapas nu i stället nya folkrörelser vid sidan av arbetarrörelsen. I likhet med Corbyn behöver Socialdemokraterna omvandla denna frustration till handling. Detta genom att skapa en tydlig höger-vänster-konflikt, ena och samla breda grupper.

Samhället är alltid i förändring och därför måste politiken vara i ständig rörelse.

Socialdemokraterna behöver hitta sin roll i den globaliserade eran, ha en tydlig vision men framförallt skapa en berättelse som är förankrad i samtiden och som visar vart vi är på väg. Det handlar om att utveckla och anpassa den välfärdsstat som vi har byggt upp men också se till att våga vara reformistiska.

Valet 2018 kommer att handla om kampen mot fascismen och rasismen, mot klassklyftor och ojämlikhet. Det är när politiker inte står upp för människorna, när klassklyftorna vidgas, som väljare sluter sig till dem som har enkla lösningar och som lägger skulden på andra.

Den 9-11 juni hade Socialdemokratiska studentförbundet kongress i Viskadalen. Förbundets uppgift är att bedriva en politik som är i framkant och en idédebatt som tar avstamp i verkligheten.

För att kunna skapa ett samhälle där jämlikhet råder vill Socialdemokratiska studentförbundet lyfta fram tre politiska områden för en tynande Socialdemokrati att prioritera:

Stå upp för asylrätten.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara norm och Sverige ska driva på för säkra och lagliga vägar in i EU.

Inför studielön.

På vägen dit vill vi se en successivt minskad lånedel av studielånet och höjt studiebidrag. Satsningar på studielön inom vissa bristyrken så som lärare ska också ses som steg på vägen mot ett fullt utbyggt studielönssystemet.

Inför 30 timmars arbetsvecka.

S-studenter vill införa sex timmars arbetsdag. Detta är en reform som behöver ske stegvis. Innan dess fulla genomförande vill vi se steg mot arbetstidsförkortning genom exempelvis en extra långhelg och en sjätte semestervecka.

Slopa skolpengssystemet.

S-studenter vill se en resursfördelning till skolan som baseras på skolans och eleverna faktiska behov och kostnader.


Nasra Ali, förbundsordförande
Isabella Hagnell, vice förbundsordförande
Johanna Mårtensson, förbundssekreterare

Upp