Välfärd ska inte bygga på privat skuldsättning

Välfärd ska inte bygga på privat skuldsättning

10 mars, 2016 10:31

Publicerad i SvD 10/3 2016. 

Nu ansluter sig även ungmoderaterna till sitt moderpartis skamliga förslag om att begränsa välfärden för nyanlända (SvD Debatt 8/3). Debattörerna föreslår att flyktingar ska bekosta sin egen välfärd genom att ta personliga lån. Det är ett osmakligt och effektivt sätt att ställa grupper mot varandra och rasera det svenska välfärdssamhället. Ungmoderaterna föreslår ett samhällskontrakt där vissa barn får gå i skolan gratis och andra inte. Där vissa får tillgång till sjukvård och andra inte. Det skulle inte bara leda till ökade motsättningar i samhället. Det skulle också försvåra för alla de som flyr till Sverige att kunna påbörja sina nya liv här.

Moderaternas vilja att förstöra den svenska välfärden är emellertid ingen nyhet. De har alltid föreslagit försämringar i välfärden oavsett omvärldsläge och vilka samhällsutmaningar som är aktuella. Nu används utsatta flyktingar som slagträ för att montera ner vårt gemensamma välfärdssystem.

 Debattörerna skriver vidare att Sverige behöver ett migrationssystem som är hållbart över tid. Vi håller med. Men det bygger vi inte genom att försämra människors möjlighet att etablera sig och försämra vår välfärd. Det gör vi bäst genom att rusta kommunerna och investera mer i välfärden. Det gör vi genom att förenkla för de som kommer hit att ta de jobb som finns idag och i framtiden. Fler måste få sin kompetens validerad och det behövs satsningar på matchning så att alla kan jobba med det dom är bäst lämpade för. Utbildningsinsatser är avgörande så att fler får gymnasiekompetens.

SSU och S-studenter tror inte på en välfärd byggd på privat skuldsättning. När tillfälliga uppehållstillstånd nu dessutom införs blir det än mer problematiskt. Om debattörernas förslag om att ta bort dessa tjänster för nyanlända blir verklighet kommer det att kraftigt försvåra nyanländas möjlighet att bidra till det svenska samhället.

M-studenter och MUF skriver att det är orimligt att ge framtida generationer notan för dagens invandring. Artikelförfattarna visar härmed på stora kunskapsluckor. Faktum är att migration är en oerhört viktig samhällsinvestering. Att inte ta vara på den potential som invandring utgör är korkat. En mer expansiv ekonomisk politik är nyckeln och i slutändan handlar det om hur vi kan stärka samhället. Det svenska samhälls- och välfärdsbygget, både idag och i framtiden, behöver invandring av många anledningar, bland annat ekonomiskt. Att urholka välfärden och försvåra etablering kommer också att slå hårt mot både dagens och framtiden ungdomsgeneration. Det är häpnadsväckande att två ungdomsförbund vill driva en sådan politik.

I Moderaternas värld är humanismen villkorad. Försämrade villkor hjälper varken den på flykt eller den som nyss kommit hit. Men det är ett effektivt sätt att rasera den svenska välfärden och lägga grund för ett vi-och-dom-samhälle.

Philip Botström

förbundsordförande SSU

Elin Ylvasdotter

förbundsordförande S-studenter

Upp