Vem var det som sa semester?

Vem var det som sa semester?

8 juli, 2015 15:28

”Vad ska du göra på semestern?” är en av de vanligaste frågorna inför och under sommarmånaderna. Men att ha ledigt under sommaren är långt ifrån självklart för alla. För många studenter innebär sommarmånaderna ekonomiska problem, och är långt ifrån så avkopplande som de skulle kunna vara.

S-studenter anser att studenter behöver ha en ekonomisk trygghet året runt men även tid för återhämtning. Därför vill vi se några räddande reformer:

  1. Stärk studenters möjlighet till arbete:

Många studenter vill eller måste arbeta under sommaren för att klara försörjningen. Sommarmånaderna innebär också ett bra tillfälle för arbetslivsanknytning. Det kan dock vara svårt att hitta ett arbete.

Idag tillsätts många tjänster via kontakter. Detta förstärker skillnaderna mellan grupper av studenter. Den som läser vidare efter gymnasiet ska få en god arbetslivsanknytning i form av praktiska kunskaper och arbetslivserfarenheter under sin studietid. Alla studenter ska komma i kontakt med arbetsmarknaden under tiden de studerar.

S-studenter anser därför att alla studenter på kandidatnivå och på programutbildningar ska ges möjlighet till en längre, sammanhållen praktik hos en relevant arbetsgivare samt att en praktiktermin ska erbjudas som fristående kurs.

S-studenter anser också att det är ett problem att den lön som en student tjänar ihop under sommaren, det vill säga under de månader som studiemedel inte betalas ut, räknas in i höstterminens fribelopp.

  1. Se över utbildningsutbudet under sommaren:

Många studenter vill studera under sommaren. Detta för att kunna fördjupa sina studier, men är också för att ha en sysselsättning. Sommarkurser är för många vägen in eller första mötet med högre studier. Utbudet av sommarkurser bör därför ses över av lärosätena. Sommarkurser ska både vara av allmän karaktär, för studenter som vill bredda sin bildning, men också vara kurser som studenter kan tillgodogöra sig inom ramen för sin utbildning.

S-studenter anser att ett införande av en frivillig tredje termin på läsåret är önskvärt. Detta skulle medföra att studenterna kan ägna sig åt sina studier på heltid och samtidigt slutföra sin utbildning på kortare tid. Däremot vill vi inte se ett generellt och obligatoriskt treterminssystem då sommaruppehållet dels ger goda möjligheter till arbetslivsanknytning, och dels kan vara ett behövligt uppehåll från studierna.

  1. Inför studielön och tryggare socialförsäkringssystem:

Efter intensiva terminer av hårt studerande, och arbete vid sidan om studierna, är sommaren en viktig tid för återhämtning. För att alla studenter ska ha lika förutsättningar både till att studera, men också till återhämtning, är det viktigt att studenter kan garanteras en säker inkomst under studietiden. Detta ska även innefatta sommarmånaderna. Därför vill S-studenter se att studielön införs. Fram till dess bör studiemedlet bestå av minst hälften bidrag.

Socialförsäkringssystemets konstruktion stänger ute studenter och riskerar att lämna människor helt utan inkomst under sommarmånaderna. Systemet måste därför reformeras för att inkludera studenter. Socialförsäkringssystemet är idag uppbyggt kring principen om inkomstbortfall, och eftersom studiestödet inte räknas som inkomst är många studenter hänvisade till miniminivåerna i försäkringarna. Många studenter har dessutom nästan ingen möjlighet att kvalificera sig för a-kassan. Därför anser S-studenter att studerandevillkoret i a-kassan antingen ska återinföras eller ersättas med ett omställningsstöd eller möjlighet till arbetslöshetsförsäkring.

Elin Ylvasdotter, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet.

Johanna Mårtensson, förbundssekreterare Socialdemokratiska studentförbundet.

Upp