Vi kräver svar från Moderaterna

Vi kräver svar från Moderaterna

9 mars, 2015 17:48

Idag kom beskedet att utrikesministern Margot Wallström inte kommer att få hålla sitt tal för Arabförbundet som det var tänkt. Detta på grund av den kritik som har lyfts mot Saudiarabien och bristen på demokrati och mänskliga rättigheter. Snabbt därefter kom det från flera håll inom Moderaterna utspel där man kritiserar regeringen i frågan.

Detta påminner mycket väl från tiden då den Socialdemokratiska regeringen agerade och kritiserade den Sydafrikanska apartheidregimen. För även då kritiserade Moderaterna Socialdemokraterna för vårt ställningstagande för mänskliga rättigheter och vårt ställningstagande mot apartheid.

Vi S-studenter ser allvarligt på de utspel som moderaterna kommer med idag. Vi är stolta demokrater och försvarare av mänskliga rättigheter och anser att Sverige som stat även bör vara så och därmed säga upp avtalet med Saudiarabien. Men dagens utspel från Moderaterna om att svenska regeringen bär ansvaret för Saudiarabiens agerande får att oss att undra om huruvida Moderaterna värderar demokrati och mänskliga rättigheter lika högt? Reaktionerna från moderaterna visar allt annat än just detta och det är dags för klarspråk. Vi kräver nu svar från Anna Kinberg Batra – står Moderaterna upp för mänskliga rättigheter och demokrati?

Upp