Vi ser engagemanget i civilsamhället, men var är politiken?

Vi ser engagemanget i civilsamhället, men var är politiken?

18 september, 2015 07:52

Varje natt tvingas barnfamiljer sova på Stockholms gator.  Medan staten, kommunen och myndigheter inte syns till är det upp till volontärer att hjälpa människor i krissituationer. Det engagemang och den solidaritet som visas från volontärer och civilsamhället är enormt och beundransvärt, men nu måste politiken också agera.

Idag kommer människor som passerar våra gränser på väg mot andra länder för att söka asyl där. Dessa hamnar mellan stolarna. Problemet idag är att kommunerna inte har ett tydligt ansvar och behöver  stöd från nationellt håll.  Staten måste se till att stötta kommunerna så att de kan ta hand om människorna som passerar, vilket inte fallet är idag. Det ska inte vara civilsamhällets hela ansvar att garantera människors trygghet och säkerhet. 

Ett sätt är att ge kommunerna mandat och ansvar att ta hand om de människor som passerar våra gränser, vare sig de stannar här eller tar sig vidare. Då kan kommunerna  öppna upp härbärgen eller liknande där människor kan sova, duscha och få juridisk rådgivning. De får också möjlighet att bestämma sig om de ska stanna och söka asyl här eller om de ska ta sig vidare. Detta skulle vara ett konkret sätt för staten att hjälpa alla de människor som kommer hit, men också garantera trygghet och säkerhet för människor i en krissituation.

Politiken kan inte lägga ansvaret på enskilda individer eller välgörenhet. Politiken måste agera och ta till de verktyg och lösningar som finns till förfogande.

Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

 

Upp