Vi söker volontärlärare till Rangoon, Burma

Vi söker volontärlärare till Rangoon, Burma

6 november, 2014 09:52

Burmautskottet är ett nätverk inom Socialdemokratiska Studentförbundet som sedan 1996 aktivt har samarbetat med Burmas demokratirörelse. Vårt internationella solidaritetsarbete inkluderar dels opinions- och påverkansarbete inom Sverige, men vi bistår även paraplyorganisationen Students and Youth Congress of Burma (SYCB) i deras utbildningsprogram. Nu söker vi dig som vill bli den nya volontärläraren hos SYCB. Undervisningen kommer att ske i Rangoonunder mars 2015 och en lärarintroduktion kommer att hållas i Mae sot, Thailand en vecka innan utbildningen.

Bakgrund

Burmautskottet har sedan 2006 stöttat SYCBs utbildningsprogram för unga kvinnor från Burma. Föregående program har främst haft demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt ledarskap och organisationsarbete som profilämnen. Utbildningen har då skett i Mae Sot, Thailand men utbildningscentret kommer i början av 2015 flyttas till Rangoon, Burma. Eleverna kommer ifrån olika etniska minoritetsgrupper i Burma och programmen syftar till att skapa enighet och solidaritet mellan grupperna. Målet med programmen är att stärka deltagarnas kompetenser, ledaregenskaper och självförtroende så att de efter avslutade studier kan ta en mer framflyttad position inom sina respektive organisationer och i demokratirörelsen.

Programmet

Årets program, The Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) är ett fem- månaders program med fokus både på tidigare profilämnen men med fördjupning på projektledning och kommunikation. Under den första månaden av programmet (februari) kommer eleverna studera mänskliga rättigheter, demokrati, nätverkande med fokus på Burma. Denna period undervisas av burmesiska lärare. Nästa period är det du som håller i och planerar inför. Perioden kommer att fokusera på följande ämnen: påverkansarbete

och kampanjarbete,kritisk mediaanalys, projektledning, (inklusive implementering, mobilisering, utvärdering och rapportskrivning). Du förväntas alltså att undervisa studenterna i en månad (under mars) samt att delta i en veckas introduktion och planering i Mae Sot, Thailand (under slutet av februari). De sista tre månaderna av utbildningen är en praktik där eleverna får träna sina nya egenskaper på sina respektive organisationer.

Läs mer på Burmautskottets hemsida

Ladda ner annonsen

Upp