Vi unga kräver att Sverige tar ansvar

Vi unga kräver att Sverige tar ansvar

9 december, 2015 16:19

Debattartikel publicerad i Aftonbladet 9/12 2015.

Vi, representanter från ungdomsrörelsen i Sverige och sex partipolitiska ungdomsförbund, sätter ner foten och kräver att Sverige anammar ett tydligt ledarskap som står upp för öppenhet och solidaritet, eftersom det är så den framtid vi vill leva i ser ut. Att möta dagens situation med att stänga ute världen är inte lösningen, utan en del av problemet.

Vi representerar organisationer som på olika sätt samlar den unga generationen. Politiskt och bredare i civilsamhället. Vi ställer oss inte bakom tanken att det bara skulle finnas en lösning på den nuvarande flyktingsituationen. Vi ställer oss inte bakom tanken att vi måste stänga dörren för att hjälpa.

 Det är i tider som dessa som våra grundläggande värderingar prövas. Det är i tider som dessa som det blir extra viktigt att orka stå upp för det vi byggt vårt samhälle runt, och idén om ett öppet Europa.

Under hösten har vi sett hur ungdomsrörelsen, tillsammans med andra stora delar av civilsamhället har tagit ett stort samhällsansvar i mottagandet av de som flytt. Ungdomsorganisationerna är närvarande genom hela kedjan för de som anländer, från perrongen på tågstationen till studenten och det första jobbet. Våra organisationer och frivilliga finns som stöd på asylboenden, genom processen att få uppehållstillstånd och lära sig svenska. Många av oss har själva gått igenom det som barnen och ungdomarna som anländer står inför. Vi vet vad vi pratar om.

Vi är därför besvikna att Sverige till sist sällat sig till skaran som höjer trösklar och reser murar. Och vi är besvikna på EU:s ledare som inte velat eller förmått ta ansvar i just den tid då ansvarstagande behövs som mest. Europa ska vara en öppen och solidarisk kontinent. När människor flyr ska vi genom gemensamt ansvarstagande välkomna dem.

Nu är det dags att höja blicken. Den nuvarande flyktingsituationen ställer samhället inför stora utmaningar. Så är det. Men för oss är det självklart att se detta som en möjlighet. Vi, den unga generationen, inser att de människor som flyr i dag kommer bli en viktig del av vårt samhälle i morgon.

Vi vädjar starkt att de samtal som nu pågår mellan regeringen och den borgerliga oppositionen innebär ett skifte. Ett skifte bort från fokus på att stänga gränser, till fokus på att rusta samhället för de behov som finns. Kommunsektorn, civilsamhället och våra myndigheter behöver samordnas och stärkas.

Det behöver bli lättare att ta sig in på arbetsmarknaden och det behöver gå snabbare att bygga fler bostäder. Det behöver alltså bli enklare för nyanlända att etablera sig och finna en trygg och stabil tillvaro i Sverige. Vi har olika ingångar om hur det ska ske, men att det ska ske är vi eniga om. Precis som vi är överens om att öppenhet och respekt för asylrätten och barnrättsperspektivet ska genomsyra Europa.

Därför vädjar vi till regering och opposition: Synen på migration och öppenhet är en ödesfråga för Sverige och Europa. Låt inte de fortsatta samtalen handla om hur vi ska sluta oss än mer. Låt samtalen handla om hur vi höjer ambitionen och ger möjlighet för fler människor att etablera sig i vårt samhälle och vår gemenskap.

Öppenheten är både en värderingsfråga och en förutsättning för Sverige och Europa. Nu krävs att våra politiker skiftar fokus bort från restriktioner. Låt oss i stället prata om våra ambitioner.

Rebecka Prentell

Ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Philip Botström

Ordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU

Lorentz Tovatt

Språkrör Grön Ungdom

Magnus Ek

Ordförande Centerpartiets ungdomsförbund, CUF

Hanna Cederin

Ordförande Ung Vänster

Elin Ylvasdotter

Ordförande Socialdemokratiska Studentförbundet

Nazanin Asaid

Unga Feminister

Elin Andersson

Ordförande Ung Pirat

Hamza Ibrahim

Ordförande Ensamkommandes förbund

Jorge Londoño

Ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Jonathan Varli

Ordförande Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet, SAUF

Sandra Rönnsved

Ordförande Ung Media

Lisa Lundahl

Förbundssekreterare Unga Örnar

Charlotte Rydh

Generalsekreterare AFS Interkulturell Utbildning

Upp