VILL DU VARA MED OCH FORMA S-STUDENTERS POLITIK?

VILL DU VARA MED OCH FORMA S-STUDENTERS POLITIK?

15 september, 2015 11:45

Socialdemokratiska studentförbundet har idag två politiska program, ett allmänpolitiskt och ett högskolepolitiskt program. Dessa revideras var fjärde år, nu senast på kongressen i juni 2015. Det resulterade i ett riktigt bra allmänpolitiskt program tack vare alla fantastiskt kloka medlemmar vi har i förbundet!

Arbetet med det allmänpolitiska programmet visade också att det finns en stor vilja att omsätta idédebatt till politiska ställningstaganden. Kongressen beslutade därför att förbundsstyrelsen under året tillsammans med klubbarna ska förbereda för att kongressen 2016 ska anta ett reformprogram som revideras årligen. Reformprogrammet kommer att komplettera det allmänpolitiska programmet som är mer av ett principprogram.

Förbundsstyrelsen vänder sig nu till våra medlemmar, både nya som gamla.   Vill du vara med och forma S-studenters politik? Nu när vi dessutom är i regeringsställning finns det ju också stor möjlighet att detta blir regeringens politik!

Vi söker personer med antingen en bred allmänpolitisk grund eller spetskunskap inom ett eller flera politiska områden. Gruppens sammansättning kommer att präglas av mångfald och vi söker personer med olika bakgrunder, erfarenheter och utbildingar. D

Arbetet kommer att bestå av minst tre fysiska möten, distansmöten på kvällar och helger samt ansvar för politiska områden med omfattande textproduktion. Det är av yttersta vikt att man kan närvara på dessa möten samt ha möjlighet att arbeta med programmet mellan mötestillfällena.

 

Intresseanmälan görs personligen och ska bestå av en enkel motivation och meriter/erfarenheter av politiskt arbete. Anmälan sker via julia.bergh@s-studenter.se och johan.ekstrom@s-studenter.se och ska vara oss tillhanda senast den 15:e oktober. Det är också till dem ni hör av er vid eventuella frågor.

Det kommer att kräva mycket tid och engagemang för gruppen. I gengäld får man långa härliga politiska diskussioner och vara med och forma S-studenters politik!

Vi ser fram emot era anmälningar!

S-studenters förbundsstyrelse genom Elin Ylvasdotter, Julia Bergh och Johan Ekström.

 

 

Upp