Kongress 2018

Kongress 2018

20 mars, 2018 14:29

Kongressen äger rum den 10-13 maj på Långholmens Folkhögskola i Sundbyberg.
Adress: Löfströms allé 7.

Gäster och besökare
Inbjudna gäster och besökare är välkomna till kongressen under förhandlingarna. Kontakta S-studenters kansli inför ditt besök.

Kontakt
Johanna Mårtensson, kongressgeneral, nås på 070-774 15 62
Karina Cubilla, organisationsutvecklare, nås på 076-345 82 42

För press eller uttalande
Nasra Ali, förbundsordförande, nås på 070-516 50 84

Handlingar:

Yrkanden:
Observera att sista tid att lämna in yrkanden är torsdag 18.55!
Talarlista live:
Handlingar efter behandling av FS:
Text: rött=tillägg. Överstruket=strykning.
Utbildningspolitiska programmet
Kalkylark: Rött=avslag, gul=ej i linje med arbetsordningen, blått=jämkning, grönt=bifall
Yrkanden och svar från FS på utbildningspolitiska programmet och reformprogrammet
Yrkanden och svar från FS på motioner
Yrkanden och svar övrigt
(Stadgan hade inga yrkanden)

Uttalande

Upp