Om budgetpropositionen 2015

Om budgetpropositionen 2015

27 oktober, 2014 14:57

Nyligen presenterade regeringen budgetpropositionen för 2015. Budgeten är framtidsinriktad och innehåller reformer för ett mer jämlikt, jämställt och utvecklande samhälle.

 

Vi kommer här fokusera på två delar av budgeten nämligen jämställdhetspolitiken och högre utbildning.

 

S-studenters utan tvekan största fråga under valrörelsen var klassmedveten feminism. Vi har under närmare ett år drivit på Socialdemokraterna för jämställdhetsreformer och där vi har menat att jämställdhetspolitiken ska integreras inom politikens alla delar. Vi ser nu att detta har fått gehör och det är vi väldigt glada för. Med bättre underhållsstöd, barnomsorg, förlossningsvård, satsningar på kvinnojourer och förbättrad ekonomi för kvinnliga pensionärer får vi ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Detta är både ekonomiska och sociala förbättringar, inte minst för de kvinnor som har det svårast. Detta är klassmedveten feminism i praktiken och det är efterlängtat. Alliansens politik ledde till ökade klassklyftor och ökad ojämställdhet. Vi är därför glada att vårt påverkansarbete inom jämställdhetsarbetet nu leder till konkreta reformer och till ett systemskifte för hela samhället.

 

-Det glädjer självklart S-studenter som under hela 2014 drivit på för feministiska reformer och en klassmedveten jämställdhetspolitik. Vi ser nu att våra ambitioner tas upp i höstbudgeten och att vårt påverkansarbete har gett resultat. Men det jämställda och jämlika samhället kräver fortsatt arbete och fler reformer, detta är något som vi S-studenter kommer att fortsätta driva, säger Talla Alkurdi, förbundsordförande S-studenter.

 

När det kommer till högre utbildning ser vi behov av tydlighet. Självfallet ser vi positivt på de satsningar på fler högskoleplatser, på utbildningskvalité, förbättrat studiemedelssystem för de som vidareutbildar sig högre upp i åldrarna samt kompletteringsmöjligheter på högskolan för de med utländsk examen. Men för att motverka den sociala snedrekryteringen hade vi gärna sett högre bidrag, inte högre lån. Vi hade gärna sett att regeringen ta steg för att avskaffa studieavgifter för utomeuropeiska studenter.

 

Samtidigt tycks budgetpropositionen anamma det hårt kritiserade förslaget från Alliansen om att svenska studenter kan bli studieavgiftsskyldiga om en svensk högskola håller ett program eller utbyte tillsammans med en utländsk högskola som tar ut studieavgifter. Detta öppnar upp för att göra avsteg från principen om avgiftsfrihet som står inskriven i högskolelagen som innebär att svenska studenter som väljer att genomföra en utbildning som tillhandahålls av ett svenskt lärosäte kan tvingas betala studieavgifter om den utländska partner tar ut sådana. Svenska lärosäten ska kunna ha internationella samarbeten, men definitivt utan att öppna upp för studieavgifter för svenska studenter. Vi S-studenter ser ett stort behov av dialog med lärosäten och studentkårer samt konsekvensanalys innan man går vidare med lagförslaget.

 

Vi hoppas att regeringen nu även för en dialog om Medelhavsinstituten och deras framtid innan några förändringar genomförs. Även där behöver det genomföras konsekvensanalys av budgetförslagen som regeringen har lagt fram.

 

– Vi, S-studenter, kommer inte anamma samma princip som de borgerliga studentförbunden. Det vill säga att vi kommer att fortsätta arbetet med ett påverka för en mer progressiv socialdemokratisk politik, även om detta skulle gå emot regerings uttalanden. De borgerliga studentförbunden var under Alliansen regeringen i bästa fall pinsamt tysta när Alliansregeringen beslutade om studieavgifter för utomeuropeiska studenter eller när det omfattande kritiserade förslaget om högskolestiftelser presenterades. S-studenter kommer nu istället intensifiera arbetet för att studieavgifter för utomeuropeiska studenter ska avskaffas, för att studiemedlet ska vara fördelat på ett sådant sätt att det gynnar breddad rekrytering och inte tvärtom, att kvinnors möjligheter för akademiskkarriär ska underlättas istället för att stjälpas, att högre utbildning och bildning ska ses ur ett demokratiskt perspektiv istället från ett ekonomiskt vinstmaximeringsperspektiv, att studenters och forskares socialförsäkringar villkor förbättras, påtalar Talla Alkurdi.

 

Upp