budget

27 oktober, 2014

Om budgetpropositionen 2015

Nyligen presenterade regeringen budgetpropositionen för 2015. Budgeten är framtidsinriktad och innehåller reformer för ett mer jämlikt, jämställt och utvecklande samhälle.  ...
Läs mer
Upp