S-studenter kommenterar vårbudgeten

S-studenter kommenterar vårbudgeten

17 juni, 2015 16:33

Nu har riksdagen äntligen röstat igenom regeringens budget. Det innebär att den rödgröna regeringen nu kan genomföra viktiga och efterlängtade reformer.

En tydlig satsning i budgeten är på högre utbildning. Regeringen vill skapa 6.500 nya utbildningsplatser i år, genom tillskott till Komvux, folkhögskola, högskolor och universitet.

         –  S-studenter välkomnar regeringens satsningar på högre utbildning och särskilt det fokus som finns på det livslånga           lärandet. Utbildning är nyckeln till till både minskad arbetslöshet, ökad jämlikhet och är en viktig framtidsinvestering. Jag vill samtidigt betona vikten av att också arbeta för höjd kvalité i utbildningen och att det också är nödvändigt att bevaka hur platserna fördelas mellan högskolorna och universiteten. Detta är en viktig del i arbetet för att minska den sociala snedrekryteringen, säger Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för S-studenter.

Andra satsningar som återfinns i regeringens vårbudget är höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, utökad bemanning inom äldreomsorgen och investeringar i förlossningsvården. Därtill återfinns en ytterligare reserverad månad i föräldraförsäkringen.

-Jag kan konstatera att S-studenters hårda arbete med klassmedveten feminism har gett goda resultat. Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar är en oerhört viktig feministisk reform. S-studenter välkomnar även den tredje månaden i föräldraförsäkringen som återfinns i budgeten. Vi vill samtidigt understryka att detta endast är ett steg på vägen mot en individualiserad föräldraförsäkring, särskilt nu när vi dessutom har ett kongressbeslut på detta.

 

Upp